Voorburg - Renovatie

Het project omvatte de renovatie van 104 portieketagewoningen in de sociale sector, welke werden gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Bovendien werden 17 grondgebonden woningen toegevoegd. Ontwerp en realisering hadden plaats op 3 zowel qua uitvoering als bouwkosten onafhankelijke besluitvormingsniveaus.

Henk Reijenga architectuur en stedenbouw | Voorburg - Renovatie | Oude situatie en nieuwe situatie

Oude situatie en nieuwe situatie

  • Nivo 1 de indeling en uitrusting van de individuele woningen - het inbouwpakket
  • Nivo 2 grondige verbetering van de kwaliteit van het kasko - de drager
  • Nivo 3 verbeteringen en aanvullingen in de woonomgeving

Nivo 1

Onderzoek werd gedaan naar mogelijke nieuwe woningplattegronden. Hiermee kon worden bepaald welke aanpassingen in de drager nodig zouden zijn. Deze nieuwe plattegronden konden later bovendien worden gebruikt om de bewoners te inspireren bij het ontwerpen van hun eigen woning. Gebruik kon worden gemaakt van een zo juist ontwikkeld inbouwpakket.

Henk Reijenga architectuur en stedenbouw | Voorburg - Renovatie | Woningvarianten

Woningvarianten

Nivo 2

Een belangrijke eis voor de drager was het toevoegen van liften. Dit werd als volgt gerealiseerd. Eerst werden nieuwe trappenhuizen geplaatst aan de voorgevels buiten het bestaande kasko. Tegelijk werden de bestaande balkons vergroot. Met deze nieuwe trappen en balkons kon voor de individuele woningen een tijdelijke toegang worden gemaakt via de balkondeuren. Daarna werden de oude trappen gesloopt en werden via sparingen in het dak de liften met een hoogwerker aangebracht. Op deze wijze konden de bewoners tijdens de bouwwerkzaamheden in hun woning blijven wonen. Achter de liften in de gemeenschappelijke hal werden nieuwe kanalen geplaatst voor centrale verwarming en mechanische ventilatie. Tevens op elke verdieping 2 afsluitbare ruimten voor het plaatsen van een cv-ketel. De aanwezige standleiding voor de riolering in de woningen moest en kon blijven gehandhaafd.

Leidingen voor centrale verwarming en mechanische ventilatie achter liftschacht. Op de begane grond bevatte de drager behalve de hoofdentree alleen bergingen; voor de bergingen een saaie groenstrook. Door een deel van de bergingen te verplaatsen naar het binnenterrein en door gebruik te maken van deze groenstrook konden op maaiveldniveau 13 weekamerwoningen worden toegevoegd. Op het dak van deze woningen ontstond zo tevens een royaal terras voor de woningen op de eerste verdieping.

Nivo 3

De 13 nieuwe woningen op de begane grond en de uitgebouwde trappenhuizen met vergrote balkons verlevendigen het straatbeeld en vergroten de sociale controle. Om de zelfde reden werden de 12 aanwezige garages gesloopt en vervangen door 4 grondgebonden terraswoningen. In samenhang hiermee werden straten en binnenterrein opnieuw ingericht.

» Klik hier voor een artikel uit het blad Renovatie & Onderhoud (november 1990) in PDF.