Berkel en Rodenrijs
Plan Westpolder Bolwerk

Het stedelijk weefsel, de morfologie van de stad

Het project betreft het gebied ten noordoosten van de spoorlijn Den Haag - Rotterdam (Randstadrail) en omvat ca. 1500 woningen en 2 basisscholen. Realisering heeft plaats in 3 deelplannen, die uiteindelijk één geheel zullen vormen. De eerste 2 deelplannen - Gouden Griffelbuurt en Gouden Uilbuurt - zijn inmiddels nagenoeg gereed en bewoond. Het derde deelplan is nog in de ontwerpfase.
Het plan bestaat in hoofdzaak uit laagbouw. Gestapelde bouw (20%) wordt gerealiseerd in kleine eenheden van ca. 10 woningen, verspreid over het plangebied. Het woonprogramma is divers: koop en huur, duur en goedkoop, gezinnen, ouderen en starters.

Henk Reijenga architectuur en stedenbouw | Berkel en Rodenrijs - Deelplan 1 - Gouden Griffelbuurt

Het stedenbouwkundige plan kenmerkt zich door een variatie van herkenbare en goed ontworpen "stedelijke ruimten": straat, gracht, laan, plein. Deze vormen samen een interessant en gevarieerd patroon van openbare ruimten: het stedelijk weefsel. Het parkeren is zodanig opgelost, dat in woonstraten, singels en gracht niet wordt geparkeerd.

Henk Reijenga architectuur en stedenbouw | Berkel en Rodenrijs - Deelplan 1 - Gouden Griffelbuurt

Per deelplan van ca. 500 woningen werden door een 3-tal architecten woningen ontworpen. Elke architect kreeg de opdracht om voor elke wooncategorie - vrijstaand, 2 kap, rijenwoning, grachtenhuis  - meerdere typen te ontwerpen. Deze werden niet zoals gebruikelijk geclusterd tot apart herkenbare buurtjes, maar werden over het gehele deelplan door elkaar gesitueerd. Voor elke woning kon worden gekozen uit een bemonstering van 5 gevelstenen en 3 dakpannen. Op deze wijze is op het niveau van de woning een ongekende variatie ontstaan, maar tegelijkertijd een woonbuurt met een grote onderlinge samenhang.

Deelplan 1 - Gouden Griffelbuurt

Woonprogramma en woningen

Henk Reijenga architectuur en stedenbouw | Berkel en Rodenrijs - Deelplan 1 - Gouden Griffelbuurt - Woonprogramma Henk Reijenga architectuur en stedenbouw | Berkel en Rodenrijs - Deelplan 1 - Gouden Griffelbuurt | Verdeling woningen per architect

Stedenbouwkundig ontwerp en coördinerend architect:

  • Henk Reijenga

Ontwerp woningen:

  • Schippers  architecten, Den Haag
  • Architectenbureau van Manen, Noordwijk
  • Henk Reijenga architectuur en stedenbouw
  • PBV Architecten, Wassenaar

 

Opdrachtgevers:

  • Amvest, Amsterdam
  • Kavel Vastgoed, Rijswijk