Den Haag
Zuidwalland

104 woningwetwoningen en 40 H.V.A.T.-eenheden
134 zorgwoningen

Karakteristiek

Het project is gesitueerd in het centrum van Den Haag en is onderdeel van een, door de gemeente Den Haag in 1981 gestart, omvangrijk stadsvernieuwingsprogramma voor ruim 1700 woningen in de sociale sector. Het ontwerp kwam tot stand in een projectgroep, waarin ook een bewonersvertegenwoordiging zitting had.

Het plan bestaat uit één, groot, gesloten bouwblok. De geknikte vorm van het bouwblok omsluit een groengebied van 7.000 m2, het Zuidwalland, een belangrijk speel- en ontmoetingsgebied in dit deel van het stadscentrum. De binnenzijde van het bouwblok is geheel uitgegeven aan privétuinen. De bebouwing vormt voorts straatwanden langs de beide aanwezige singelgrachten.

Henk Reijenga architectuur en stedenbouw | Den Haag - Zuidwalland

Woningwetwoningen en H.V.A.T.-eenheden zijn geïntegreerd onder-gebracht in dezelfde 4-laagse, plaatselijk 5-laagse, bebouwing. De woningetwoningen zijn maisonnettes in 2, incidenteel 3, bouwlagen; de benedenwoningen hebben een tuin, de bovenwoningen een dakterras. H.V.A.T.-eenheden zijn deels gesitueerd op de begane grond (en dus geschikt als zelfstandige bejaardenwoning) en deels op de eerste verdieping. De benedenwoningen zijn steeds direct toegankelijk vanaf de straat; de bovenwoningen zijn bereikbaar d.m.v. een overdekte buitentrap, waarbij één trap slechts tot 3 woningen toegang geeft. Deze woningontsluiting leidt tot een goede herkenbaarheid in de woonbuurt en vereist géén servicekosten. Trappen, dakterrassen en woningentrees bepalen in belangrijke mate en op functionele wijze de architectuur van de woningen.

De 134 zorgwoningen - allen 2 kamerwoningen - zijn in twee woongebouwen van elk 67 woningen ondergebracht. De woongebouwen zijn in hoofdzaak 4 en voor een deel 5 bouwlagen hoog. In het stedenbouwkundig plan vormen ze de beëindigingen van het gesloten bouwblok.

Kenmerkend voor het woongebouw is de inpandige centrale hal, 6.30 x 30 m, die over de verdiepingen doorloopt en door middel van vides ruimschoots van daglicht, via het dak, wordt voorzien. Behalve de lifttoegang treft men hier aan; een balie (huismeester), een zithoek, een leestafel en een biljart. Woningtoegangsdeuren komen op deze hal uit. Deze hal vormt een belangrijke - enigszins beschermde ontmoe-tingsruimte voor de bewoners onderling, maar bijvoorbeeld ook een plek waar men anderen informeel kan ontvangen.