Den Haag
Boswijk

Den Haag, Ypenburg deelplan 8 – Bosweide

De opgave zoals gesteld door het projectbureau Ypenburg was het ontwerpen en realiseren van een ‘villabuurt’, voor ca. 670 woningen. Behoudens 48 appartementen verdeeld over een drietal solitaire gebouwen bestaat het woonprogramma dan ook geheel uit laagbouw: vrijstaande- en halfvrijstaande woningen; geschakelde villa’s in bouwblokken van 4 woningen. Alle laagbouwwoningen hebben een garage en 2 parkeerplaatsen op eigen erf achter de voorgevel rooilijn. Voor de appartementen zijn overdekte parkeerplaatsen aanwezig in het souterrain. Parkeren in het openbare gebied kan dus beperkt blijven tot kleinschalige voorzieningen voor bezoekers.

De woningen worden ontsloten door een spel van slingerende, door bomen omzoomde lanen. Voor de architectuur is gerefereerd aan die van bekende Haagse woonbuurten, zoals Marlot en de Vogelwijk. Karakteristiek in deze buurten is de grote variatie in woningtypen binnen een gekozen architectuurthema.

Voor 520 laagbouwwoningen (projectwoningen) zijn door een viertal architecten 20 woningtypen ontworpen. Deze zijn niet – zoals gebruikelijk – per architect geclusterd tot apart herkenbare buurtjes, maar zijn over het gehele plan door elkaar heen gesitueerd. De overige 102 woningen zijn gerealiseerd op vrije kavels met een door de bewoners zelf gekozen architect. Ook deze woningen zijn niet geclusterd maar komen verspreid over de gehele buurt voor.

Op deze wijze is – op het niveau van de woning – een ongekende variatie ontstaan, maar tegelijkertijd een woonbuurt met een grote onderlinge samenhang.

Coordinerend architect:

  • Henk Reijenga

Woningontwerpen:

  • Henk Reijenga architectuur en stedenbouw
  • Architectenbureau van Manen s
  • Schippers Architecten
  • Kokon architectuur & stedenbouw

Stedenbouwkundig ontwerp:

  • Henk Reijenga en RBOI