Almere

Stedenwijk Noord - Almere Stad

In 1977 kreeg ik een opdracht voor het ontwerpen van een woonwijk voor ca 750 woningen in Almere Stad. Deze woonwijk – Stedenwijk Noord – zou de eerste woonwijk worden van de nieuwe stad Almere, gesitueerd nabij het toekomstige stadscentrum. Op 15 juni 1980 werd aan de eerste bewoners de sleutel uitgereikt door de toenmalige minister president Van Agt.

Henk Reijenga architectuur en stedenbouw | Almere - Stedenwijk Noord

Het programma omvatte woningwetwoningen en goedkope gesubsidieerde koopwoningen, alsmede een 15-tal ruimten voor kleinschalige buurtvoorzieningen. Eengezinswoningen met 4,5 en 6 kamers, gestapelde laagbouw met 2 en 3 kamers. De verschillende woningtypen werden door elkaar heen gebouwd, waardoor een menging van bewoners (grote en kleine gezinnen, ouderen, alleenstaanden) zou ontstaan en bovendien een gevarieerd straatbeeld. Voor meer informatie leest u het artikel uit het tijdschrift BOUW van 1982.

Stedenwijk Noord is nu ruim 30 jaar oud. In die periode is er inmiddels wel het een en ander veranderd. Zowel de woningen als de woonomgeving hebben de afgelopen jaren een grondige renovatie ondergaan. Om de isolatie van gevels en daken aan te passen aan de nu  geldende normen zijn nieuwe gevelbekledingen aangebracht. Dit is zeker een verbetering geweest ten opzichte van het in verband met de gewenste lage bouwkosten oorspronkelijke sobere materiaalgebruik. Jammer vind ik het, dat de buitentrappen naar de bovenwoningen in de gestapelde bouw werden afgesloten, waardoor het principe van ‘alle voordeuren aan de straat’ is verdwenen. Ook de bewoners hebben op allerlei manieren het oorspronkelijk ontwerp van de wijk aangetast. Maar een goede stad is nu eenmaal nooit af. Het stedenbouwkundig ontwerp is blijkbaar sterk genoeg gebleken om de veranderingen moeiteloos op te vangen en zijn kwaliteit te behouden.

>> Klik hier voor een artikel uit Bouw no 6 van 20-03-1982